Közlemények

Pályázataink

Ipari 3D nyomtatókhoz alapanyag beszerzés
Koronavírus járvány megelőzésére alkalmas önjáró, magas hatásfokú fertőtlenítő eszközök gyártása
Az EBK-HUNGARY Kft. járműipari additív gyártási technológiájának fejlesztése
A homlokzat az épület arca
Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése célú hitel
Gépjármű utas, védtelen közlekedési résztvevők biztonsági szintjének növelésére alkalmas védelmi rendszerek létrehozása
Termelési kapacitások fejlesztése az EBK-Hungary Kft.-nél versenyképesség növelés érdekében
Rakományegység védelmét és biztonságát megvalósító komplex és intelligens áruvédelmi rendszer kutatás-fejlesztése
Kapacitásbővítő beruházás az EBK-Hungary Kft.-nél
Áruféleségek és azok csomagolásának terhelését vizsgáló berendezés kifejlesztése

Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú hitelprogram

GINOP-8.3.5-18/B

Adós neve: EBK-Hungary Mérnöki, Termelő, Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság  

Hitelprogram azonosító jele: H-EKTG2/100137/2021/332274/001

Forgóeszköz finanszírozás részletes leírása: Ipari 3D nyomtatókhoz alapanyag beszerzés, készlet beszerzés az EBK-Hungary Kft. 5126 Jászfényszaru, Albert Einstein út 1. telephelyén.

A beruházás megvalósítási helyszíne: 5126 Jászfényszaru, Albert Einstein út 1. 

A kölcsön összege: 80.000.000 Ft

A beruházás megvalósulásának éve: 2021-2022

 

Kedvezményezett neve: EBK-Hungary Mérnöki, Termelő, Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

 Projekt címe: Koronavírus járvány megelőzésére alkalmas önjáró, magas hatásfokú fertőtlenítő eszközök gyártása

Szerződött támogatás összege: 468 231 051 Ft  

Támogatási mértéke: Az összköltség maximum 80%-át kitevő visszatérítendő támogatás (VT) a felhívás 3.5.2 pontjában előírt fizikai befejezési határidőre történő megvalósítása esetén – a projekt megvalósítási időszakát követően visszamért eredményességi szempontok teljesülése szerint

A projekt tartalmának bemutatása:

 Az elmúlt időben pandémiás veszélyhelyzetek sokasága bizonyította, hogy elengedhetetlen a napi szintű automata, magas hatásfokú fertőtlenítés. Mind európai mind a hazai piacon elérhető/fejlesztés alatt álló fertőtlenítő robotok nyitott fényoszlop egysége közvetlenül a robotra van szerelve. A rögzített elrendezés behatárolja a felhasználhatóságát a rendszernek, mivel egy nagyobb épület fertőtlenítésére nem alkalmas, csak a rögzített helyén tudja ellátni feladatát. A projekt tárgyát képező autonóm fertőtlenítő robot tekintetében piaci szempontból életképes projektről beszélünk, hiszen jelen pillanatban nincsen hazai gyártási kapacitás, importból csak drága berendezések érhetőek el a piacon. A projekt megvalósítása során hazai gyártású, részben 3D nyomtatott, részben a fémipari eszközökkel előállítható, költséghatékony, versenyképes, önjáró, magas hatásfokú, fertőtlenítő eszköz gyártása valósult meg, amely jelentősen javítja a betegbiztonságot pl. a kórházban szerezhető fertőzések jelentős részének (fertőző betegségek, vírusok, baktériumok és más típusú káros szerves mikroorganizmusok DNS-szerkezetének) megsemmisítésével. A fertőtlenítő eszköz további előnyös tulajdonsága, hogy biztonságos, megbízható, hatékony, és felhasználóbarát. A prototípus eszköz cégünknél már rendelkezésre állt. A project célja a fertőtlenítő robot sorozatgyártása a projekben beszerzett eszközök segítségével. 

Projekt befejezési dátuma: 2021.12.15.

A projekt azonosítószáma: GINOP-1.2.15-21-2021-00049

 

Támogató neve: Pénzügyminisztérium

Kedvezményezett neve: EBK-Hungary Kft.

Projekt címe: Az EBK-HUNGARY Kft. járműipari additív gyártási technológiájának fejlesztése

Támogatási összeg: 113,85 millió Ft 

Projekt fizikai befejezési dátuma: 2023.04.28. 

Támogatási szerződés száma: PM_KKVESZKOZ_2018_B/26

A projekt tartalmának bemutatása:

 Az EBK-Hungary Kft. a PM_KKVESZKOZ_2018 kódú, „Mikro-, kis- és középvállalkozások eszközberuházásainak támogatása Pest megye területén” című pályázat keretében „Az EBK-HUNGARY Kft. járműipari additív gyártási technológiájának fejlesztése” megnevezésű pályázatával 113,85 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el. A beruházás során a gyártáshoz kapcsolódó új, korszerű, a modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodást segítő eszközök kerülnek beszerzésre. A projekt 2023. áprilisában fejeződött be.

 

 

A projekt azonosító száma: GINOP-2.2.1-18-2020-00022
Kedvezményezett neve
(Konzorcium vezető): EBK-Hungary Kft.
Konzorciumi tagok: Szintézis Informatikai Zrt., MATE (feladatátadó jogelőd NAIK)
A projekt címe: A homlokzat az épület arca
A szerződött támogatási összeg: 787 440 072 Ft
A támogatás mértéke: 58.13%
EBK-Hungary Kft. támogatási összeg: 543 805 687 Ft
EBK-Hungary Kft. támogatás mértéke: 52,23 %
A projekt kezdete: 2020. 05. 01.
A projekt befejezési dátuma: 2023. 06. 29.

a projekt tartalmának bemutatása:

 Távérzékelési megoldásokra épülő multiplatformos és multiszenzoros érzékelő rendszer kifejlesztése épületek homlokzatának felújítási, vagy rekonstrukciós célú monitorozására és felhőlapú adatbázis kialakítására. A távérzékeléssel nyert adatok alapján a felújítást igénylő felületek idejében azonosíthatók, a bonyolult homlokzati elemek 3D nyomtatási technológiával egyszerűbben pótolhatóak, a műemlékek rekonstrukciója pontosan és költséghatékonyan valósítható meg. A projekt célja bővebben, egy 5G adatátvitelre, integrált platformtechnológiákra és szenzorfúzióra, fejlett szenzortechnológiára, mesterséges intelligencia felhasználására épülő integrált homlokzat- és ingatlanállapot kataszter létrehozása, majd ennek az adatbázisnak segítségével az épületfelújítás és fenntartás céljait gazdaságosan kiszolgálni. Településeink építészeti identitásának két alapvető eleme, a településszerkezet, illetve az egyes épített elemekből kialakult település- és utcakép. A természeti térben elhelyezkedő mesterséges térelemek (épületek, műtárgyak) alapját képezik annak az egységes téradat halmaznak, melyhez integrálódnak az egyes épületekhez kapcsolható történeti, műszaki, funkcionális, működtetési adatok. „A homlokzat az épület arca” program nemcsak az épületek utcaképi megjelenését és az ahhoz kapcsolódó szűken vett információkat foglalja magában, hanem egyéb műszaki, építészettörténeti, épületfenntartási és gazdálkodási adatokat is, így például egy esetleges felújítás aktualizált becsült felújítási költségét. Az adatbázis építés egyszerre szolgálja a települések jövőbeli fejlesztését, a meglévő értékek védelmét, a településkép identitáshordozó elemeinek megőrzését. Ilyen jellegű kataszterek felállításának szándéka különböző szinteken és módszerekkel időről-időre megjelenik, de egységes integrált rendszert csak az új, mesterséges intelligencia eszközeivel lehet létrehozni. A szerteágazó adatállomány adott szűrési feltételek melletti egyes elemeinek összekapcsolása eddigi módszereinkkel nem valósulhatott meg a gyors adatrögzítés, adatátvitel és adatfeldolgozás nélkül. A tervezett integrált rendszer szinte minden eleme korszerű, önmagában már működő technológia. A fejlesztés eredményeként az épületek homlokzatai utcakép léptékben, nagy pontossággal felmérhetők, állapotuk diagnosztizálhatók, előre jelezhetők/tervezhető a szükséges műszaki, építészeti beavatkozások. Az épületekről készített strukturált 3D modelleket tartalmazó adatbázis alapján 3D nyomtatással öntőformák, homlokzati elemek állíthatók elő a projekt részeként speciális egy erre a célra fejlesztett 3D nyomtató segítségével. Az épületek homlokzatának geometriai rögzítése mellett, állapotfelmérésre eddig széleskörben nem alkalmazott, drónra illesztett roncsolásmentes hiperspektrális épületdiagnosztikai eszköz kerül újdonságként a pályázat keretein belül kifejlesztésre. További újdonság egy speciális nyomtatófej kialakítása, amely a homlokzati architektúra elemeinek rekonstrukcióihoz különböző alapanyagból (polipropilén, polisztirol, gipsz, beton, fém) képes homlokzati elemeket, illetve öntőformákat előállítani nagyméretű 3D nyomtatók alkalmazásával. Az épületek téradataihoz kapcsolt digitális adatlap tartalmaz az épületre vonatkozó információkat, különös tekintettel a tervezés és építés adataira.

GINOP-8.3.1-16 számú, Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése célú hitel

Adós neve: EBK-Hungary Mérnöki, Termelő, Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Hitelprogram azonosító jele: H-EKKV1/045473/2017/332274/001

Beruházás tartalma: A Hitelprogram keretében közlekedésbiztonsági szakértői feladatok ellátásához kapcsolódó eszközberuházás finanszírozása. Mindkét berendezés szabványos és egyedi eljárás szerinti közlekedésbiztonsági kísérletek végrehajtására alkalmas. Gépjármű gyártók, gépjármű részegység gyártók, igazságügyi szakértők, kutatás-fejlesztéssel foglalkozó cégek, közlekedésbiztonsági szervezetek igényeinek kielégítésére szolgálnak. A beszerzés tárgyát képező eszközök:
– Lengőkaros dinamikus erőhatást létrehozó vizsgáló berendezés
– Dinamikus erőhatást létrehozó aktuátor berendezés

A beruházás megvalósítási helyszíne: 6235 Bócsa, hrsz. 0162/27/A
A kölcsön összege: 148.500.000 Ft
A beruházás nettó összköltsége: 165.000.000 Ft
A beruházás megvalósulásának éve: 2017

  

 

 Gépjármű utas, védtelen közlekedési résztvevők biztonsági szintjének növelésére alkalmas védelmi rendszerek létrehozása

2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00236

Az EBK-Hungary Mérnöki, Termelő, Kereskedelmi Kft. NKFI Alapból megvalósuló piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektjének tudományos és termékfejlesztési célkitűzései hiánypótló és innovatív megoldást nyújtanak a „fizikailag sebezhető” jármű utas és a védtelen közlekedési résztvevők – vulnerable road users – VRU – (gyalogos, kerékpáros, robogó, motorkerékpár, e-bike, mozgáskorlátozott közlekedési eszközt használó) megóvásában, az esetleges sérülések mértékének csökkentésében. A projekt termékfejlesztései alkalmasak mindkét célcsoport passzív biztonsági szintjének növelésére. A VRU védelmi rendszer valamennyi járműtípusnál alkalmazható, valamint alkalmas álló / mozgó objektum identifikálása akár kedvezőtlen körülmények között is. A védtelen közlekedési résztvevők számára olyan egyszerűen használható, hordozható vagy beépíthető szenzor adatgyűjtő eszközök kerülnek kialakításra, melyek funkcióikat tekintve akár már a piacon létező termékek hasznos részeivé válhatnak (okos órák, mobiltelefonok, elektromos kerekes székes vezérlők, gépjármű fejegységek). A projekt végén működő, tesztelt prototípusokat, egyes esetben végtermékeket tervezünk létrehozni. A projekt nagyobbrészt a meglévő kutatói-fejlesztői bázisra és infrastruktúrára támaszkodik. A projekt hosszú távú fenntarthatóságát a projekt előkészítése előtt lefolytatott piackutatás visszaigazolta, a különböző termékek iránt jelentős a piaci érdeklődés. A jármű-utas védelmi rendszerek esetében gyártói kooperációkat tervezünk, a védtelen közlekedési résztvevőre vonatkozó védelmi rendszert saját erőforrásból tervezzük piacosítani.

Pályázó neve: EBK-Hungary Mérnöki, Termelő, Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt megnevezése: Gépjármű utas, védtelen közlekedési résztvevők biztonsági szintjének növelésére alkalmas védelmi rendszerek létrehozása
Pályázati kiírás megnevezése: Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása (2019-1.1.1-PIACI KFI)
Projekt helyszíne (régió): Közép-Magyarország
Projekt helyszíne (megye): Pest
Projekt helyszíne (település): Gödöllő
A szerződött támogatás összege: 480 079 131,- HUF
Támogatás aránya (%-ban): 54,550377 %
Projekt befejezése: 2021.12.31.

Termelési kapacitások fejlesztése az EBK-Hungary Kft.-nél versenyképesség növelés érdekében GINOP-1.2.1-16-2017-00760 Az EBK-Hungary Kft. a GINOP-1.2.1-16 – Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázati kiírás keretében „Termelési kapacitások fejlesztése az EBK-Hungary Kft.-nél versenyképesség növelés érdekében” megnevezésű pályázatával 249 083 387,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el. A beruházás során műanyag és fém autóipari alkatrész gyártó és ellenőrző 3D nyomtatók hozzájuk kapcsolódó tervezőszoftverek kerülnek beszerzésre. A projekt megvalósítása 2018. októberében kezdődött meg és 2020. januárjában fejeződött be. Pályázó neve: EBK-Hungary Mérnöki, Termelő, Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Projekt megnevezése: Termelési kapacitások fejlesztése az EBK-Hungary Kft.-nél versenyképesség növelés érdekében OP név: GINOP Pályázati kiírás megnevezése: GINOP-1.2.1-16 – Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Projekt helyszíne (régió): Észak-Alföld Projekt helyszíne (megye): Jász-Nagykun-Szolnok Projekt helyszíne (település): Jászfényszaru Megítélt összeg: 249 083 387 .- HUF Támogatás aránya: 50 % Támogatási döntés dátuma: 2017.10.05 Forrás: ERFA Ország: Magyarország Projekt befejezése: 2020.01.28

Rakományegység védelmét és biztonságát megvalósító komplex és intelligens áruvédelmi rendszer kutatás-fejlesztése

VEKOP-2.1.1-15-2016-00111

Az EBK-Hungary Mérnöki, Termelő, Kereskedelmi Kft. a VEKOP-2.1.1-15 – Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása „Rakományegység védelmét és biztonságát megvalósító komplex és intelligens áruvédelmi rendszer kutatás-fejlesztése” megnevezésű pályázatával 471 335 031,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el. A projekt keretein belül elvégzett feladatokkal arra vállalkoztunk, hogy átfogó és intelligens megoldást adjunk egy ismert, akut, az áru- és közlekedésbiztonságot egyaránt befolyásoló problémakörre. A projekt megvalósítása 2018. februárjában kezdődött meg, és 2020. márciusában fejeződött be.

Pályázó neve: EBK-Hungary Mérnöki, Termelő, Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt megnevezése: Rakományegység védelmét és biztonságát megvalósító komplex és intelligens áruvédelmi rendszer kutatás-fejlesztése

OP név: VEKOP
Pályázati kiírás megnevezése: VEKOP-2.1.1-15 – Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása
Projekt helyszíne (régió): Közép-Magyarország
Projekt helyszíne (megye): Pest megye
Projekt helyszíne (település): Gödöllő
Megítélt összeg: 471 335 031,- HUF
Támogatás aránya: 57,36 %
Támogatási döntés dátuma: 2017.12.05
Forrás: ERFA
Ország: Magyarország
Projekt befejezése: 2020.03.31.

Kapacításbővítő beruházás az EBK-HUNGARY KFT.-nél

VEKOP-1.2.1-16-2016-00228

Az EBK-Hungary Kft. a VEKOP 1.2.1-16 – Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében című pályázati kiírás keretében „Kapacitásbővítő beruházás az EBK-Hungary Kft.-nél” megnevezésű pályázatával 23 837 214,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el. A beruházás során 3D nyomtató berendezés került beszerzésre. A projekt megvalósítása 2018. szeptember 10-én kezdődött és 2018. szeptember 21-én fejeződött be.

Pályázó neve: EBK-Hungary Mérnöki, Termelő, Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt megnevezése: Kapacitásbővítő beruházás az EBK-Hungary Kft.-nél

OP név: VEKOP
Pályázati kiírás megnevezése: VEKOP-1.2.1-16 – Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében
Projekt helyszíne (régió): Közép-Magyarország
Projekt helyszíne (megye): Pest
Projekt helyszíne (település): Gödöllő
Megítélt összeg: 23 837 214.- HUF
Támogatás aránya: 55 %
Támogatási döntés dátuma: 2017.09.20
Forrás: ERFA
Ország: Magyarország
Projekt befejezése: 2018.09.21.

Áruféleségek és azok csomagolásának terhelését vizsgáló berendezés kifejlesztése

2018-1.1.1-MKI-2018-00227

Az EBK-Hungary Kft. a 2018-1.1.1-MKI – Mikro-, kis- és középvállalkozások Innovációs Tevékenységének Támogatása című pályázati kiírás keretében „Áruféleségek és azok csomagolásának terhelését vizsgáló berendezés kifejlesztése” megnevezésű pályázatával 99.112.362,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el.

A pályázat során a különböző áruféleségek és azok csomagolásának terhelését vizsgáló berendezés kifejlesztése. A projekt megvalósítása 2018. novemberében kezdődött meg és várhatóan 2020. novemberében fog befejeződni.

Pályázó neve: EBK-Hungary Mérnöki, Termelő, Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt megnevezése: Áruféleségek és azok csomagolásának terhelését vizsgáló berendezés kifejlesztése

OP név: MKI
Pályázati kiírás megnevezése: Mikro- és Kisvállalkozások Innovációs Tevékenységének Támogatása

Projekt helyszíne (régió): Közép-Magyarország
Projekt helyszíne (megye): Pest
Projekt helyszíne (település): Gödöllő
Megítélt összeg: 99.112.362 Ft

Támogatás aránya: 60 %
Támogatási döntés dátuma: 2018.10.19.

Forrás: NKFI Alap
Ország: Magyarország
Projekt befejezése: 2020.11.18.

Adatvédelmi tájékoztató | Felhasználási feltételek